Cursos i escoles

Inscriu-me
Recorda que si ja tens un nom d'usuari i una contrasenya has d'iniciar sessió per reservar una activitat.

Inscripció
No hi ha Cursos i escoles disponibles.
Notes
Condicions
Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, ma-lestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

REAL CLUB NÀUTIC TARRAGONA és el Responsable del Tractament de les dades personals de l’In-teressat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament: Fi del tractament: Per interès legítim del responsable: prestació de serveis de formació i manteniment de l’historial acadèmic. Per consentiment de l’interessat: tractament de dades relatives a la salut de l’alumne i l’enviament de comunicacions de productes o serveis. Enregistrament d’imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del Tractament per a ser penjades en els murals interns del centre, així com la publicació en anuaris, calendaris i altres mitjans de comunicació del Responsable incloses les xarxes socials del mateix. Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte
per obligació legal. L’interessat signant l’inscripció dona el consentiment per les següents autoritzacions: Publicació en mitjans de comunicació propis del Responsable
Publicació en mitjans de comunicació externs al Responsable Drets que assisteixen l’Interessat: - Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. - Dret d’accés, rectificació i supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició al seu trac-tament. - Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tracta-ment no s’ajusta a la normativa vigent. Dades de contacte per exercir els seus drets: REAL CLUB NÀUTIC TARRAGONA. Edifici Club Nàutic-Port Esportiu, sn baixada de - 43004 Tarragona (Tarragona). Email: info@rcntarragona.org Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del Tractament necessita el seu consentiment explícit o el del seu Representant Legal.

Declara que l'alumne/a ha estat protegit amb les vacunes
assenyalades en la normativa sanitària vigent i que reuneix els requisits de salut abans esmentats. Durant les activitats, sóc coneixedor/a que es faran fotografies i filmacions i autoritzo expressament signant aquesta ins-cripció a les persones organitzadores perquè en facin ús per a la seva difusió, transformació i reproducció.

Documents

Els meus cursos i escoles